COMUNA BELINT titular al “PUZ- Locuinte si functiuni complementare locuirii pentru tineri conform Legii nr. 15/2003, mica productie si depozitare, institutii si servicii, agrement si sport”, propus a fi amplasat in com./sat Belint, teren identificat prin CF 405266 Belint, nr. top./cad. 405266, CF nr. 408380 Belint, nr. top./ cad. 408380, CF 405970, nr. top./ cad. 405970 Belint, CF nr. 405957 Belint, nr.top./cad. 405957, jud. Timis, (St= 160.923 mp), aduce la cunostiinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp