ANUNT COMUNA BEBA VECHE titular al proiectului “Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa in comuna Beba Veche, judetul Timis” propus a fi amplasat in comuna Beba Veche, teren identificat prin CF nr. 402109 nr. cad/top nr. 440 si CF nr. 402411 nr. cad/top 402411 jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa in comuna Beba Veche, judetul Timis” propus a fi amplasat in comuna Beba Veche, teren identificat prin CF nr. 402109 nr. cad/top nr. 440 si CF nr. 402411 nr. cad/top 402411 jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Portectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni – joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet https://apmtm.anpm.ro/- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis.

Author: Anunţ de Mediu