Composesoratul Urbarial Vasoaia si persoanele fizice Pavel Zorica si Birau Marius Claudiu, titulari al planului – Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Urbarial Vasoaia si persoanelor fizice Pavel Zorica si Birau Marius Claudiu, aduce la cunostinta publicul ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp