Composesoratul Posaga de Jos, cu sediul in comuna Posaga, sat Posaga de Jos, nr. 145B, judetul Alba, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentului fondului forestier proprietate privata a Composesoratului Posaga de Jos, judetul Alba, U.P. I Posaga de Jos”, cu amplasamentul in U.A.T. Posaga, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14.30, vineri 9-13. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp