Composesoratul Aciuta, titular al planului – Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Aciuta, judetul Arad, U.P. I Composesorat Aciuta, apmlasat pe UAT Plescuta, aduce la cunostinta publicul ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp