ANUNT Composesorat Benic, U.P. I Benic , cu sediul in sat Benic,Comuna Galda de Jos , str.Principala nr.196, titular al proiectului”Amenajamentul fondului forestier proprietate privată apartinand Composesoratului Benic , U.P. I Benic cu amplasamentul in UAT comuna Galda de Jos , jud. Alba, , in conformitate cu HG 1076/2004 anunţă publicul interesat că s-a elaborat şi s-a depus la APM Alba prima versiune a planului menţionat in vederea solicitării avizului de mediu. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba , str. Lalelelor nr. 7 B şi la sediul titularului , in zilele de luni – joi, intre orele 08 – 16, vineri 8-14 Observaţiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus şi eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp