CNCF CFR SA – SRCF lași prin VIO – TOP SRL cu sediul in mun. București, sector 2, str. Aromei, nr. 26-28, et. 5, ap. 16, titular al proiectului “Modernizare TN km 16+398 Linia CF 515 Dornești — Nisipitu intre stațiile Rădăuți — Gălănești cu DN 2H”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat in mun. Rădăuți, com. Gălănești, Horodnic de Sus, Horodnic de Jos, jud. Suceava. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistritei, nr. IA, in zilele de luni – joi, intre orele 8 15 și vineri, intre orele 8 13, precum și la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp