CENTURA REALTIES S.C. Sp LUXEMBURG – SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 3, Str. Calea Calarasilor, nr. 93; beneficiar al planului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CIRCULATII INCINTA, situat in jud. Ilfov, com. Snagov, sat Tancabesti, T 258, parcela P 1015, cu nr.cad. 113189, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 31.05.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii, sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sect. 6 Bucuresti, tel 0214301402, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp