S.C. TRANSILVANIA TOWERS DEVELOPMENT S.R.L anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov

S.C. TRANSILVANIA TOWERS DEVELOPMENT S.R.L avand sediul in comuna Floresti, sat Floresti, judetul Cluj, strada Eroilor, nr. 378, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta cu regim de inaltime S+P+8E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de […]

OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 96 Biled”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Timis

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. “OMV PETROM SA, titular al proiectului “Lucrări de abandonare aferente sondei 96 Biled”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Lucrări de abandonare aferente sondei 96 Biled”, propus a fi amplasat in […]

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare, conform prevederilor H.G 1076/2004, a Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Comunitatii Boian, Bisericii Ortodoxe Darlos si persoanelor fizice Chetan Ioan, Chetan Moisin, Draser Uwe-Werner, judetul Sibiu, in categoria celor care nu necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza […]

COTET STEFAN-PETRU anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM CONSTANTA

ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare COTET STEFAN- PETRU, CRACIUN GABRIELA si REMY DEMIAN CORENTIN titulari ai proiectului: CONSTRUCTIE DE TURISM, REGIM DE INALTIME S+P+2E, PISCINA, IMPREJMUIRE TEREN, ACCESE, cu respectarea prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G., propus a fi amplasat in judetul Constanta, mun. Mangalia, str. Carol Davila nr.4, anunta publicul interesat […]

CROITORU FLORIN anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare

CROITORU FLORIN, cu domiciliul in Comuna Berceni, Sat Berceni, Bld. 1Mai, nr.79, judet Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 8, Parcela 23/24, Nr. Cad. 57708, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, RIDICARE TOPPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in […]

Total NSA INVEST S.R.L, titular al proiectului ,,Amenajare iaz piscicol prin exploatare de agregate minerale” perimetrul de exploatare Iaz Telini 2″, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba

Anunt public. Total NSA INVEST S.R.L, titular al proiectului ,,Amenajare iaz piscicol prin exploatare de agregate minerale” perimetrul de exploatare Iaz Telini 2″, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba, fara evaluare adecvata, respectiv fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Amenajare iaz piscicol prin exploatare de agregate […]

S.C. AGRIMAX S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj

S.C. AGRIMAX S.R.L., titular al proiectului ” Alimentare cu energie electrica Platforma Betonata in Comuna Macesu de Sus Jud.Dolj-Racord 20kV+PTAB 100kVA,20/0,4kV”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Alimentare cu energie electrica Platforma Betonata in Comuna Macesu de […]

TRUE BLUE DEVELOPMENT S.R.L. anunta publicul interesat de decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu

Anunt public: TRUE BLUE DEVELOPMENT S.R.L., titular al notificarii privind: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – PARCELARE TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE, pentru imobilul – teren si/sau constructii situat in jud. Constanta, com. Valu lui Traian, parcela A 301/1-4 301l2, lot 1, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data […]

P.F. NICA MARIAN anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov

P.F. NICA MARIAN, titular al proiectului “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE HALE CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, RH=PARTER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*, pentru proiectul “CONSTRUIRE ANSAMBLU DE HALE CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, RH=PARTER, […]

× Info WhatsApp