Anunt privind dezbaterea publica a proiectului societatii GREEN CRISFARM SRL

Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi si GREEN CRISFARM S.R.L.- FERMA PENTRU CRESTEREA PUILOR DE CARNE – FERMA STEFAN VODA – in calitate de operator, cu sediul social in oras Voluntari, sos. Erou Nicolae Iancu, nr. 113, camera 1, judetul Ilfov, titular al activitatii inclusa in Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6. – “Cresterea […]

Anunt public Ocolul Silvic Blaj

Anunt public Ocolul Silvic Blaj, cu sediul in Blaj, str. Iuliu Maniu, nr. 2B, jud. Alba, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Blaj”, UP I Jidvei, UP II Blaj, UP III Gotu, UP IV Prigoana, UP V Oasa (lucrari ramase de executat), cu […]

Composesoratul Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii raportului de mediu

Composesoratul Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, titular al “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, judetul Arad”, situat pe raza judetului Arad, orasului Ineu, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii raportului de mediu. Consultarea proiectului de plan si a raportului de mediu se poate realiza la […]

Bodea Toader aduce la cunostinta publicului decizia etapei de incadrare

Anunt public Bodea Toader, cu sediul in municipiul Turda, str. Zambilelor, nr. 8, sc. B, et. 3, ap. 18, jud. Cluj, titular al planului”Amenajamentulsilvic al fondului forestier proprietate privata apartinand persoanei fizice Bodea Toader, judetul Alba, UP I Bodea” cu amplasamentul in UAT Posaga aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura […]

S.C.STRATEGIC LAND S.R.L anunta obtinerea Autorizatiei de construire nr. 190 emisa de Primaria Sectorului 4

S.C.STRATEGIC LAND S.R.L CUI 19179625 si C.N.D.RESIDENCE INVESTMENT S.R.L CUI 28280636, prin reprezentant S.C.VEGO DESIGN EXPERTISE S.R.L CUI RO 39971785, cu sediul in Municipiul Bucuresti, sector 3, Bd. Iuliu Maniu nr. 6Q, et. 9, biroul 2, inregistrata la nr. 29414 din 19.05.2022 si completata succesiv, anunta ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, s-a […]

SC Trademed Sciro SRL anunta publicul interesat asupra declansarii procedurii de informare pentru documentatia PUZ

SC Trademed Sciro SRL cu sediul in jud Ilfov Oras Magurele strada Sulfinei nr 78 80 proprietar al terenului aflat in Jud Ilfov, Oras Bragadiru , T20 P95/8 95/ 9 95/10 NC/ Carte Funciara 129313, anunta publicul interesat asupra declansarii procedurii de informare pentru documentatia PUZ Parc Logistic , Birouri servicii P+2, faza aviz favorabil […]

Anunt informare asupra adoptarii planului cu aviz de mediu pentru COMPOSESORATULUI URBARIAL PAIUSENI

ANUNT PUBLIC COMPOSESORATULUI URBARIAL, titular al planului ,,AMENAJAMNETUL FONDULUI FORESTIER APARTINAND COMPOSESORATULUI URBARIAL PAIUSENI SI PERSOANELOR FIZICE OPREA ANA SI PAIUSAN GHEORGHE, UP X VOINU,JUD. ARAD”, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu […]

Comuna Prundu Bargaului anunta publicul interesat de initierea procesului de elaborare a amenajamentului silvic revizuit

Comuna Prundu Bargaului, cu sediul in jud. Bistrita- Nasaud, sat Prundu Bargaului, Str. Principala, nr. 512, titular al planului/programului ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a Comunei Prundu Bargaului si privata a Parohiei Susenii Bargaului si a Parohiei Prundu Bargaului, Judetul Bistrita-Nasaud – U.P. I Tihuta” UAT Prundu Bargaului, UAT Tiha Bargaului, jud. Bistrita-Nasaud, […]

Anunt decizie etapa de incadrare “PUZ – INTRODUCERE TEREN INTRAVILAN – LOTIZARE SI STABILIRE REGLEMENTARI ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”

BANDABRURU AUREL, cu domiciliul in municipiul Constanta, str. Gheorghe Baritiu nr. 26, jud. Constanta, titular al notificarii privind “PUZ – INTRODUCERE TEREN INTRAVILAN – LOTIZARE SI STABILIRE REGLEMENTARI ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, amplasat in jud. Constanta, comuna Agigea, parcela A290/2/4+A290/2/5+A290/2/6/2+A290/3 lot 2, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta […]

× Info WhatsApp