VILCU IORGU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate

VILCU IORGU, proprietar al terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 17, P43/2/38, identificat prin N.C. 69731; Tarla 17, P43/2/39 identificat prin N.C. 69732, cu suprafata totala de 12,400 mp din acte, (12,396 mp din masuratori). Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ ” […]

Anunt privind decizie emitere aviz de mediu al Agentiei pentru Protectia Mediului Alba

Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat ca in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit, desfasurata la Agentia pentru Protectia Mediului Alba in data de 14.11.2023, a luat decizia de emitere a avizului de mediu pentru “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Buces, U.P. VI Buces, amplasat pe raza Comunei Ciuruleasa si […]

Parohia Sfanta Cuvioasa Parascheva – Bragadiru anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare

Parohia Sfanta Cuvioasa Parascheva – Bragadiru, avand sediul in Str. Martisor nr. 2, Orasul Bragadiru, Judetul Ilfov, titulara a planului/programului “Initierea, elaborarea, avizarea si aprobarea documentatiei PUZ in baza avizului de oportunitate aprobat conform art.32, alin.1, lit.c din Legea nr.350/2001 privind obtinerea autorizatiei de construire pentru ansamblul parohial (biserica ortodoxa, paraclis, altar de vara, capela, […]

CENTURA REALTIES S.C. Sp LUXEMBURG anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL

CENTURA REALTIES S.C. Sp LUXEMBURG – SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 3, Str. Calea Calarasilor, nr. 93; beneficiar al planului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CIRCULATII INCINTA, situat in jud Ilfov, com Snagov, sat Tancabesti, T 258, P 1015, cu nr.cad. 113189, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii […]

Comuna Ignesti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare

Comuna Ignesti, titular al planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Ignesti, U.P. IV Ignesti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, […]

ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare

ANUNT PUBLIC 1 ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA, CHIRIC CONSTANTIN si CHIRIC GEORGETA, avand domiciliul in Str. Ermil Pangratti/ Zborului, nr. 35/ 16, bl.-, sc.-, et. 5/-, ap. 6/-, sector 2/ judet Ilfov, localitatea Bucuresti/ Otopeni, titularii planului/programului “INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE INDIVIDUALE AVAND REGIM DE INALTIME P+1E+2ER […]

POLPO VERDE IMMOBILIARE SRL anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu

POLPO VERDE IMMOBILIARE SRL, titular al Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU CARTIER REZIDENTIAL, amplasat in jud. Constanta, Oras Ovidiu, Parcela A 475/11/1/2, lot 2/2/2, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic propus. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM […]

REALTIME PARETOR SRL anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a AVIZULUI ARHITECTULUI SEF

INFORMARE PUBLICA TITULARUL, REALTIME PARETOR SRL, cu domiciliul in Com. Afumati str. Lotrului no 6 Ilfov intentioneaza proprietar al terenului in suprafata de 2 ha situate in com. AFUMATI, Tara 154 , P201/14 nr cadastral 57593 judetul ILFOV, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a AVIZULUI ARHITECTULUI SEF pentru realizarea lucrarilor: PLAN URBANISTIC […]

Fundatia “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti” anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare

Fundatia “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti”, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Fundatiei “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti” – U.P. III Alba, judetul Alba”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul […]

× Info WhatsApp