Obstea Bercesti-Vladoi anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu

Obstea Bercesti-Vladoi, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Obstei Bercesti-Vladoi – U.P. I Bercesti-Vladoi, judetul Valcea”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, […]

NORTH DEVELOPMENT TEAM 2016 SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

NORTH DEVELOPMENT TEAM 2016 SRL; GE&CO IMOBILIARE SRL titular al PUZ – ” CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA, ACCESE SI UTILITATI”, in Judet Ilfov, Comuna Mogosoaia, str. Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. Cad. 67601, 67716, 67717, 67745, 60213, 60237, Carte Funciara 67601, 67716, 67717, 67745, 60213, 60237, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere […]

 Fundatia “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti” anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu

Fundatia “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti”, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Fundatiei “Obstea Sateasca Balcesti-Peresti” – U.P. I Balcesti-Peresti, judetul Valcea”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei […]

Bodea Toader anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu

Bodea Toader, cu domiciliul in municipiul Turda, str. Zambilelor, nr. 8, sc. B, et. 3, ap.18, judetul Cluj, titular al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand persoanei fizice Bodea Toader, judetul Alba, U.P. I Bodea”, cu amplasamentul in UAT Posaga, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a […]

Composesoratul Silvic Arada anunta elaborarea primei versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu

Composesoratul Silvic Arada cu sediul social in Horea, str. Valea Arazii, nr. 2, jud. Alba, titular alproiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Arada si domnului Lazar Nicolae, jud. Alba, UP I Arada, ” propus a fi implementat pe raza unitatilor administrativ- a comunelor Horea si Albac din jud. Alba,anunta publicul interesat […]

Comuna Prundu Bargaului anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

Comuna Prundu Bargaului, avand sediul in jud. Bistrita-Nasaud, sat Prundu Bargaului, Str. Principala, nr. 512, titular al planului ,,Amenajamentul silvic paduri proprietate publica apartinand Comunei Prundu Bargaului, Judetul Bistrita-Nasaud – U.P. III Dornisoara”, din UAT Poiana Stampei, jud. Suceava, UAT Tiha Bargaului, jud. Bistrita-Nasaud, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de […]

Bodea Toader anunta publicul interesat intentia solicitarii avizului de mediu

Bodea Toader, cu domiciliul in municipiul Turda, str. Zambilelor, nr. 8, sc. B, et. 3, ap.18, judetul Cluj, titular al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand persoanei fizice Bodea Toader, judetul Alba, U.P. I Bodea”, cu amplasamentul in UAT Posaga, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a […]

SC Retail Park Medgidia SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

SC Retail Park Medgidia SRL, titular al Planului Urbanistic Zonal Reglementare si instituire subzona pentru activitati comerciale, economice, de productie si servicii amplasat in jud. Constanta, mun. Medgidia, str. Independentei nr. 12B, lot 1/1/1/1/1/1/1/1/2/1, str. Independentei nr. 12D, str. Independentei nr. 12, lot 4/2, str. Independentei nr.12, lot 3/2, str. Independentei nr. 12, lot 8, […]

Ocolul Silvic Blaj anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus documentatia in vederea solicitarii avizului de mediu

Ocolul Silvic Blaj, cu sediul in localitatea Blaj, Strada Iuliu Maniu, nr. 2B , titular a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de Ocolul Silvic Blaj”- U.P. I Jidvei, U.P. II Blaj, U.P. III Gotu, U.P. IV Prigoana, U.P. V Oasa, cu amplasamentul in UAT:Berghin, Blaj, Cenade, Cergau, Cetatea de […]

× Info WhatsApp