OCOLUL SILVIC LEHLIU anunţă Decizia privind etapa de încadrare

ANUNŢ DE MEDIU. Beneficiarul OCOLUL SILVIC LEHLIU cu domiciliul/sediul în oras Lehliu-Gara, judetul Calarasi, anunţă Decizia privind etapa de încadrare a planului/programului: „AMENAJAMENT SILVIC AL OCOLULUI SILVIC LEHLIU PENTRU UNITĂŢILE DE PRODUCŢIE UP IV BUTA, ESTE DE 1066,42 HA SITUAT PE RAZA JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI, IAR UP X CERNAVODĂ ARE O SUPRAFAȚĂ DE 869,47 HA SITUAT […]

OCOLUL SILVIC LEHLIU anunţă Decizia privind etapa de încadrare

ANUNŢ DE MEDIU. Beneficiarul OCOLUL SILVIC LEHLIU cu domiciliul/sediul în oras Lehliu-Gara, judetul Calarasi, anunţă Decizia privind etapa de încadrare a planului/programului: „AMENAJAMENT SILVIC AL OCOLULUI SILVIC LEHLIU PENTRU UNITĂŢILE DE PRODUCŢIE UP I SOHATU, ESTE DE 1446.608 HA SITUAT PE RAZA JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI, IAR UP V INCITA CERNAVODĂ ARE O SUPRAFAȚĂ DE 251.39 HA […]

SC VER INTERMED SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare

SC VER INTERMED SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Jud. Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Vidra, T5 P36/1/2/3, Nr. Cad 55949, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere […]

COSTA – FORU CONSTANTIN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate

Subsemnatul, COSTA – FORU CONSTANTIN, cu domiciliul in Municipiu Bucuresti, Sos. Iancului, nr.57, bl.101B, sc.A, et.4, ap.16, sect.2; al planului INTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBU DE CLADIRI CU DESTINATIA INDUSTRIAL EDILITARE (HALE SI BIROURI) CU REGIMURI DE INALTIME P SI P+4E, situat in judetul Ilfov, oras Popesti – Leordeni, […]

SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate

Subscrisa, SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in Comuna Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Jud. Ilfov; al planului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU DE CLADIRI INDUSTRIAL EDILITARE (INDUSTRIE/PRODUCTIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE, BIROURI SI SERVICII CONEXE) CU REGIM DE INALTIME DE P – P+4E, situat in judetul Ilfov, oras Popesti – Leordeni, T 28, parcela P […]

SC Vile Sabareni SRL anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu

SC Vile Sabareni SRL cu sediul in str Valea Danului 42 et2 ap 45 Bucuresti 6 anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu pentru proiectul PUZ Lotizare pentru locuinte individuale situat in judetul Giurgiu com Sabareni NC/CF 36623 si s-a intocmit prima varianta a acestuia. Termenul de acceptare a comentariilor si […]

ARBABI BOSTANABAD GHOLAN REZA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil

ARBABI BOSTANABAD GHOLAN REZA proprietar al terenului situat in sat Tancabesti, com. Snagov, jud. Ilfov, tarla 253, parcela 990, nr. cadastral 112199, in suprafata de 7784 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUZ – Construire cladire cu destinatia de comert si servicii (sala evenimente cu restaurant si […]

BAICU GIORGICA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

ANUNT PUBLIC 1. BAICU GIORGICA, avand domiciliul in Str Sf. Gheorghe , nr 2 , localitatea Popesti- Leordeni, Judet ILFOV, titular al planului/ programului “INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” din com. BERCENI tarla 3, parcela 11/103, Nr. cad. 50161 (vechi 169), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere […]

SECRIERU ALINA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil din partea Consiliului Judetean Ilfov

SECRIERU ALINA, titular al proiectului (alaturi de Popovici Dan Gabriel si Popovici Sorina) “PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE CU REGIM DE INALTIME MAXIM P+2, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII SI UTILITATI”, situat in judetul Ilfov, Comuna Cernica, Tarla 61, Parcela 463/1/14,15, Nr. Cad. 58394, C.F. 58394, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil […]

× Info WhatsApp