CARCIU SIMONA VIOLETA, titular al proiectului “Spalatorie auto cu fise-3 posturi si 3 posturi pentru aspirat”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Spalatorie auto cu fise-3 posturi si 3 posturi pentru aspirat”, propus a fi amplasat in Jebel, nr.1156, identificat prin CF 403712, nr. top 403712, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni – joi, intre orele 08:00-16:00 si vineri intre orele 08:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/- Sectiunea Acorduri de mediu.

Author: Anunţ de Mediu