Anunt public Bodea Toader, cu sediul in municipiul Turda, str. Zambilelor, nr. 8, sc. B, et. 3, ap. 18, jud. Cluj, titular al planului”Amenajamentulsilvic al fondului forestier proprietate privata apartinand persoanei fizice Bodea Toader, judetul Alba, UP I Bodea” cu amplasamentul in UAT Posaga aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite inscris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr. 7B.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp