ANUNT DE INTENTIE. BLUEPARK DEZVOLTARE S.R.L., cu sediul in strada Baia de Arama nr. 1, parter, camera 5, sector 2, Bucuresti anunta publicul interesat asupra intentiei de elaborare a documentatiei in scopul P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINTE CU PARTIU SPECIAL PENTRU PROFESIUNI LIBERALE, COMERT SI ACTIVITATI ASOCIATIVE DIVERSE, BRANSARE SI RACORDARE LA UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI”, teren situat pe Bd. Ghencea nr. 77A, sector 6, Bucuresti si identificat cu N.C. 201020. Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 de zile in format electronic pe site-ul sectorului 6 – www.primarie6.ro sau prin posta la Primaria Sectorului 6, Calea Plevnei nr. 147 – 149, sector 6, Bucuresti.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp