BLACK SEA ENERGY SRL, titular al proiectului “Construire centrala electrica fotovoltaica Galateni 1.2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire centrala electrica fotovoltaica Galateni 1.2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente”, propus a fi amplasat in comuna Galateni, CF nr. 20082, judetul Teleorman. “Proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului” Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, in zilele de luni pana joi, intre orele 8.00 – 16.30 si vineri intre orele 800 – 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp