Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
Baker Hughes Energy Services Romania S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Recompartimentare interioară și realizare etaj parțial in hala industrială existentă, extindere, modificare fatadă, amplasare corturi, echipament tehnologic exterior, containere cu funcțiune administrativă si tehnologică, amenajare incinta, sistematizare verticală, utilități si organizare de șantier”, propus a fi amplasat în comuna Ariceștii Rahtivani, tarlaua 68, Parcela 377/55, județul Prahova. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului cu adresa: str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti şi la sediul Baker Hughes Energy Services Romania S.R.L. cu sediul social Str. Bruxelles, nr.6, intravilanul comunei Aricestii Rahtivani, tarlaua 68, Parcela 377/55, judetul Prahova, în zilele de Luni-Vineri, între orele 10:00-14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp