Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. BABOIA SOLAR PLANT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare, comuna Ogrezeni, judetul Giurgiu”, care se va realiza in comuna Ogrezeni, sat Hobaia, tarla 61, 62, 59, parcela 783, 780, 784, CF 32156, 30514, 32159, judetul Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu in zilele de luni-joi intre orele 9,00 – 14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 si la BABOIA SOLAR PLANT SRL, cu sediul in Bucuresti, Bucuresti, str. Siriului, nr. 22-26, sector 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu , pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp