Anunt public privind decizia etapei de incadrare. S.C. ARBOR CORPORATION S.R.L, titular al proiectului EXECUTIE PUT FORAT -LOGICOR PALLADY, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul EXECUTIE PUT FORAT -LOGICOR PALLADY, propus a fi amplasat in NC 52251, Tarla 10, Parcela 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sat Catelu, com. Glina, jud. Ilfov NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp