Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, cu sediul in Aleea Lacul Morii, nr. 1, Bucuresti, Sector 6, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul: „CONSTRUIRE CLADIRE MULTIFUNCTIONALA, BIROURI, SHOWROOM, SPATII DE CAZARE SI DEPOZITARE, COMERT, CIRCULATII INTERIOARE, ACCESE, IMPREJMUIRE, ORGANIZARE DE SANTIER, RACORDURI/BRANSAMENTE UTILITATI”, propus a se realiza com. Afumati, T14, 15, P56, 56/10, 61/1/2, 61/1/3, 61/1/4, 61/2, 61/3, judetul Ilfov, titular AXANE ROBERT-VALENTIN, cu domiciliul in oras Voluntari, b-dul Eroilor, nr. 118, bloc. A, sc. 1, etaj 5, ap. 32, jud. Ilfov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov, municipiul Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri 08.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmif.anpm.ro in termen de 10 (zece) zile calendaristice.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp