POZITRON MEDICAL INVESTIGATION SRL. cu sediul in: Municipiul Constanta, Strada MIRCEA CEL BATRAN, Nr. 102, CORP C2, DEMISOL SI PARTER, Judet Constanta solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea): ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA, conform cod CAEN rev. 1: 8511 sau rev. 2: 8610, amplasat in Municipiul Constanta, Strada MIRCEA CEL BATRAN, Nr. 102, CORP C2, Etaj 1, Judet Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii nr.23, telefon 546696.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp