SC GARAJUL MIC 2020 SRL cu sediul principal în localitatea Pâncota str. Cloșca nr. 44 doreşte să opţină autorizaţie de mediu pentru punctul de lucru din localitatea Pâncota str. Avram Iancu nr. 65 unde se desfăşoară activităţile de Întretinerea si repararea autovehiculelor (tinichigerie-vopsitorie), cod CAEN 4520. Avînd ca principale faze ale procesului tehnologic următoarele: indepărtare partilor corodate, indreptare suprafață,pregătire pentru vopsire, vopsire propriu-zisa. Măsurile de protecţie a factorilor de mediu*:
Apă: nu este cazul
Aer: filtre care retin pana la 97% din particulele de vopsea
Sol: platforme betonate
Gestine deşeuri: pubele
Substanţe periculoase: predare societate autorizată, in vederea valorificării.
Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN, telefon 0257280331; 0257280996 în timp de zece zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ.

Author: Anunţ de Mediu