ANUNŢ PUBLIC la procedura de autorizare. SC TOP WORKS SRL, cu sediul in Bucuresti, sectorul 1, strada Bauxitei, nr. 8, CAM 1, inregistrata la ONRC – ORCTB cu CUI nr. 36962294 din 31.01.2017, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru „SPALATORIE AUTO”, cod CAEN 4520 – Intretinerea si repararea autovehiculelor, activitate desfasurata in Bucuresti, sectorul 1, strada Hotin, nr. 32. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, intre orele 9:00 – 12:00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti.

Author: Anunţ de Mediu