S.C. OMNIA PALET S.R.L, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Sentinelei, nr. 39A, CAM. 1, Bloc C1, Etaj 4, Ap. 25, Judetul Constanta, solicita de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, Autorizatie de Mediu pentru activitatea cu cod CAEN Rev. 2: 1624 (Rev. 1 – 2040) Fabricarea ambalajelor din lemn, desfasurate la punctul de lucru situat in Municipiul Medgidia, strada Progresului, nr. 20, judetul Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale observatii sau sugestii la sediul A.P.M. Constanta din mun. Constanta, strada Unirii nr. 23, tel/ fax. 0241/546696.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp