S.C. LICCO PROMPT 2000 S.R.L. cu sediul în Comuna Felnac, nr. 1001, județul Arad, tel: 0727377620 dorește să revizuiască autorizația de mediu pentru punctul de lucru din Comuna Felnac, nr. 1001, județul Arad, tel: 0727377620, unde se desfășoară activitățile de: Fabricarea de articole confecționate din textile, cod CAEN – 1392 și Fabricarea altor articole din metal n.c.a, cod CAEN – 2599, în scopul fabricării și comercializării de soluții de umbrire și protecție. Principale faze ale procesului tehnologic sunt următoarele: recepție comenzi, debitare și vopsire profile metalice/aluminiu, croirea, coaserea și imprimarea materialelor textile, montare schelete și calote, verificare calitativă și livrare.
Măsurile de protecţie a factorilor de mediu:
Apă: bazin vidanjabil impermeabilizat cu capacitate de 28,8 m3;
Aer: cosuri de evacuare a gazelor de ardere, platforme betonate, închise și acoperite, instalații de filtro ventilație aerosoli, sistem de exhaustare;
Sol: platforme betonate, închise și acoperite, materiale absorbante pentru scurgeri accidentale de deșeuri lichide, cuve de retenție;
Gestiunea deşeurilor: pubele, platformă betonată, saci big bag, recipiente metalice, containere metalice.
Observaţiile publicului formulate în scris/informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, Splaiul Mureşului FN, tel. 0257/280331; 0257/280996, în timp de zece zile lucrătoare după data publicării prezentului anunţ.

Author: Anunţ de Mediu