Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu STOICA ALEXANDRU.
STOICA FLORIN-ALEXANDRU si STOICA ADRIANA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Construire locuinta de vacanta parter, imprejmuire, utilitati, organizare santier, propus a fi amplasat in Com. Corbu, intravilan, sola 115, parcela A579/22, lot E/1/3 jud. Constanta. Informaliile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Constanta Municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la adresa titularului STOICA ALEXANDRU, cu domiciliul in Otopeni,str. 23 AUGUST, nr 139C in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 – 13.00. Observaliile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia Mediului Constanta.

Author: Anunţ de Mediu