Anunt public privind decizia etapei de incadrare Sect. 6 al Municipiului București titular al proiectului “Construire imobil cu functiunea de parcare supraterana deschisa cu regim de inaltime D+P+2E+Terasa circulabila”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire imobil cu functiunea de parcare supraterana deschisa cu regim de inaltime D+P+2E+Terasa circulabila, propus a fi amplasat in Bucuresti, sect.6, Bd.Iuliu Maniu, nr.53-55A. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Bucuresti din Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp