Anunţ public privind decizia etapei de incadrare SC PORTLAND TRUST DEVELOPMENTS FIVE SRL, titular al proiectului “STAȚIE TRANSFORMARE ȘI CLĂDIRE CENTRU DE CALCUL CU FUNCȚIUNI CONEXE/BIROURI P+2E, ACCES AUTO, iMPREJMUIRE; ORGANIZARE DE ȘANTIER”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM București, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul “STAȚIE TRANSFORMARE ȘI CLĂDIRE CENTRU DE CALCUL CU FUNCȚIUNI CONEXE/BIROURI P+2E, ACCES AUTO, iMPREJMUIRE; ORGANIZARE DE ȘANTIER”, propus a fi amplasat in București, sector 3, Str. Energeticienilor, nr. 8. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM București, din București, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp