Anunt public privind decizia etapei de incadrare STELMITEXIM SRL, cu sediul in Str.Tudor Vladimirescu nr 810, Dragasani, jud.Valcea, titular al proiectului Hala Prelucrari Metalice , propus a fi amplasat in Str.Tudor Vladimirescu nr 812, Dragasani,jud.Valcea CF 38853 , nr .CAD 38853 anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Hala Prelucrari Metalice , propus a fi amplasat in Str.Tudor Vladimirescu nr 812, Dragasani, jud.Valcea. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Valcea, judetul Valcea in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmvl.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp