Anunt public privind decizia etapei de incadrare BABOIA SOLAR PLANT SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Siriului, nr. 22-26, titular a proiectului “Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de a se solicita evaluarea impactului asupra mediului, a evaluarii adecvata pentru proiectul Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare” propus a fi amplsat in comuna Ogrezeni, T40, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp