Anunt public privind decizia etapei de incadrare OMV PETROM S.A. OMV PETROM S.A., titular al proiectului ,, CONSTRUIRE HALA (P) DEPOZITARE UREE ȘI ADITIV Ad BLUE” , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,, CONSTRUIRE HALA (P) DEPOZITARE UREE ȘI ADITIV Ad BLUE” propus a fi amplasat in comuna Jilava, Șoseaua de Centura, nr. 5, NC 55893.. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

Author: Anunţ de Mediu