Anunt public privind decizia etapei de incadrare CVE RESIDENCE ALFA SRL titular al proiectului VIENNA PARKSIDE RESIDENCE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectului “Construire imobil locuinte colective cu spatii comerciale si parcari la parter S+P+11E+ 12Et.th, bransamente utilitati si imprejmuire teren”, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, b-dul Metalurgiei 92-94. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9- 12, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii componente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp