Anunt public privind decizia etapei de incadrare C.N.A.I.R. S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, titular al proiectului “Pod DN 1A km 176+606, judetul Brasov”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare “continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare”, pentru proiectul “Pod DN 1A km 176+606, judetul Brasov”, propus a fi amplasat in intravilanul localitatii Sacele pe DN 1A km 176+606. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp