Anunț public privind decizia etapei de incadrare C.N.A.I.R. S.A. . titular al proiectului “Pod pe DN 24D km 37+408, judetul Galați” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare fără evaluarea impactului asupra mediului și fără evaluarea impactului asupra corpurilor de apă de către APM Galați, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Pod pe DN 24D km 37+408, judetul Galați” propus a fi amplasat in localitatea Varlezi, judetul Galați. Proiectul deciziei etapei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la urumatoarea adresă de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu/proiect decizia etapei de incadrare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proietul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Galați, pe emailul office@apmgl.ro sau fax 0236 471 009.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp