Anunt public privind decizia etapei de incadrare BIOVAL GLOBAL VISION SRL titulara a proiectului “Construire cladire cu destinatie agro-alimentara (pentru conditionare si procesare)” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul proceduri de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire cladire cu destinatie agro-alimentara (pentru conditionare si procesare)” propus a fi amplasat in comuna Floresti-Stonesti, sat Stonesti, str. Parcului, nr. 32, CF 32229, NC 32229, judetul Giurgiu. Proicctul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Gurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicari anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp