Anunț public privind decizia etapei de încadrare (titularul proiectului). S.C. DEDEMAN S.R.L., titular al proiectului DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C12, C13, C14 SI CONSTRUIRE DEPOZIT LOGISTIC INDEPENDENT STRUCTURAL anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ILFOV (autoritatea competentă pentru protecția mediului), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul DESFIINTARE CONSTRUCTII C1, C12, C13, C14 SI CONSTRUIRE DEPOZIT LOGISTIC INDEPENDENT, propus a fi amplasat în B-dul Biruintei nr.170, oras Pantelimon, judet Ilfov. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Author: Anunţ de Mediu