Anunt public privind decizia etapei de incadrare. CHIRITA MARIUS, titular al planului “Intocmire si elaborare P.U.Z. in scopul lotizarii pentru construirea de locuinte individuale” – anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de nesolicitare a evaluarii de mediu si evaluarii adecvate pentru planul ce se va implementa in – comuna Sabareni, NC 36385, CF 36385, T 88, P 647/51/2, judetul Giurgiu, Decizia etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, din mun. Giurgiu, Sos. Bucuresti, Bloc 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni – joi intre orele 9,00-14,30 si vineri intre orele 9,00 – 12,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro . Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare timp de 10 zile de la data afisarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp