Anunt public privind Decizia etapei de incadrare “CONSILIUL JUDETEAN BRASOV anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite pentru proiectul “REABILITARE DJ106B VULCAN (DJ112A)- HOLBAV – PALTIN (DJ 106 A) KM 0+000 – 6+505 (inclusiv organizarea de santier si relocare/deviere retele)” amplasat in jud. Brasov, com. Vulcan, Holbav, DJ 106 B km 0+000-6+505. Decizia autoritatii de mediu, precum si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului str. Politehnicii nr. 3, Brasov, si la sediul CONSILIU JUDETEAN BRASOV, jud. Brasov, mun. Brasov, Bulevardul Eroilor, nr. 5, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului str. Politehnicii nr. 3, Brasov, in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. “

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp