Anunț public privind decizia de încadrare (SC CASTRUM CORPORATION SRL)
SC CASTRUM CORPORATION SRL, titular al proiectului Ansamblu Rezidențial 2S+P+10E -Bd. Ghencea 87A, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM București, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul Ansamblu Rezidențial 2S+P+10E, propus a fi amplasat în București, sector 6, Bulevardul Ghencea Nr.87A. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM București din București, sector 6, Aleea lacul Morii Nr.1, în zilele de luni0vineri, între orele 9:00 -12:00, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp