SC/PF Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor (ICDPP Bucuresti), titular al proiectului;„SCHIMBARE DE DESTINATIE SI MODERNIZAREA STATIEI PILOT EXPERIMENTALE DESTINATA MICROPRODUCTIEI BIOPRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul„SCHIMBARE DE DESTINATIE SI MODERNIZAREA STATIEI PILOT EXPERIMENTALE DESTINATA MICROPRODUCTIEI BIOPRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR”, propus a fi amplasat în Bucuresti, sector 1, Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr 8.
1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, precum şi la următoarea adresă de internet apmbuc.anpm.ro sau la sediul titularului ICDPP Bucuresti din Bd. Ion Ionescu de la Brad, nr 8, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-12.00. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.
2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp