Subsemnata Cretu Mirela, avand domiciliul in aleea Barajul Bicaz, Nr. 2, sector 3, Bucuresti, in baza autorizatiei de construire nr. 250/01.08.2023, emisa de Primaria comunei Branesti, obiectiv: executarea lucrarilor de construire pentru locuinta P+1E cu garaj S+P, imprejmuire si utilitati, anunta ca la data de 21.08.2024, ora 07:00, vor incepe lucrarile de constructie autorizate pentru imobilul situat in strada Soarelui, nr.51, localitatea Branesti, carte funciara 64006, nr. cadastral 64006.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp