FITER BIANCA- ANDREEA, FITER DORU si BALLENDAT NATALIA titulari ai “PUZ-Dezvoltare zona de locuinte cu functiuni complementare cu preluarea avizelor din C.U. nr. 227/17.02.2020”, propus a fi amplasat in com. Dumbravita, teren identificat prin CF 413611, 413612, jud. Timis, (St= 37.100 mp), aduc la cunostiinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, Timisoara.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp