ANUNȚ 2. HANEȘ Petrică, FĂRCUȚ Nicu-Alin, CIURȘAȘ Claudiu- Andrei, CIURDARI Dorina, NEDA Emilian, VaTCĂ Daniel, VaTCĂ Ionela Ecaterina, TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si TOMA Anna anuntă elaborarea primei versiuni pentru “PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE ȘI SERVICII ” pentru terenul situat in judetul Timiș, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 401955, 405123, 405837, 409048, 411835, 411836 și 417613 și declanșează etapa de incadrare a planului pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Haşdeu, nr. 21, Timișoara, zilnic intre orele 10.00- 11.00. Transmiterea in scris a comentariilor și sugestiilor se poate realiza la APM Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu