ŞOIMU CĂTĂLIN-SILVIU şi ŞOIMU MARINELA, SALA FINEAS şi ŞOIMU CLAUDIU-ADRIAN şi ŞOIMU ALEXANDRA cu domiciliul in Arad , strada Scoalei , nr. 1 bl. X34/2, sc. B ap. 16, anunţă elaborarea primei versiuni a P.U.Z. – CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE, iMPREJMUIRE TEREN ȘI FRONT STRADAL PE TERENURILE iNSCRISE iN CF: 352369 ARAD, 352370 ARAD, 354872 ARAD, propus in Municipiul Arad, str. Lavandei, CF nr.: 352369 ARAD, 352370 ARAD, 354872 ARAD şi declanşarea etapei de incadrare pentru obţinerea avizului de mediu.Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, Arad, Blvd. Vasile Milea nr. 5-7, sc.B, ap.20.Comentariile şi sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M.Arad, Spaiul Muresului, FN, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp