S.C. WILDE WIND S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal “Construire parc eolian de maxim 49,6 MW din maxim 8 centrale numite TV1, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV7, TV8, construire linii electrice in interiorul parcului si pana la statia de transformare Tudor Vladimirescu, construire drumuri de acces, platforme de macarale, modernizare drumuri de exploatare, instalare fibra optica, construire punct de conexiune, organizare de santier”, comuna Slobozia Conachi:T.112, P.1953/13, P.1953/33, T.5, P.12/98 (plan parcelar)/ T.5, P.12/126 (in acte); T.4/10, P.8; T.2, P.3/3-1, T.16, P.74/II, T.16, P.74/126-125; comuna Pechea: T.74, P.589/1/8; T.144, P.1597/1/103, P.1597/1/104, P.1597/1/109 (in acte)/ T.145, P.1599/1/103, P.1599/1/104, P.1599/1/109 (plan cadastral), judetul Galati, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M Galati in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic.Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul APM Galati, str. Regiment 11 Siret nr. 2, in zilele lucratoare, de luni pana joi intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30.Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Galati in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Author: Anunţ de Mediu