SC Magic Panorama Verde SRL si comuna Bujoreni, anunta publicul interesat ca pentru prima versiune a planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand persoanei juridice SC Magic Panorama Verde SRL si a fondului forestier proprietate publica apartinand UAT comuna Bujoreni, judetul Valcea – UP I Bujoreni”, situat pe teritoriile administrative ale comunelor Bujoreni, Vladesti si Muereasca din judetul Valcea, decizia finala este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Decizia poate fi contestata in instanta.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp