COMUNA MIHAI BRAVU anunţă publicul interesat asupra faptului că in urma analizării documentaţiei in cadrul Comitetului Special Constituit din data de 22.05.2023, s-a luat decizia de nesolicitare a realizării evaluării de mediu pentru planul PUZ – “Sistem de alimentare cu apă in comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu “, propus a se implementa in jud. Giurgiu, com. Mihai Bravu , sat Mihai Bravu, titular al planului COMUNA MIHAI BRAVU. Decizia etapei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, şos. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 și vineri intre orele 9,00-12,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare timp de 10 zile de la data afişării anunţului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp