BANDABRURU AUREL, cu domiciliul in municipiul Constanta, str. Gheorghe Baritiu nr. 26, jud. Constanta, titular al notificarii privind “PUZ – INTRODUCERE TEREN INTRAVILAN – LOTIZARE SI STABILIRE REGLEMENTARI ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, amplasat in jud. Constanta, comuna Agigea, parcela A290/2/4+A290/2/5+A290/2/6/2+A290/3 lot 2, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 18.12.2023, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp