TOCMACOV ORTENZIA – IULIANA si MITRE DANUT – TEODOR, titularii planului “PUZ – LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, propus a fi amplasat in com. Bucovat, teren identificat prin extrasele C.F. nr. 402847, C.F. nr. 402849, C.F. nr. 402854, jud. Timis, aduc la cunostinta publicul ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deziciei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp